Begroting 2018

Begrotingvrijdag 22 december 2017 19:35

We hebben vorige maand de begroting voor volgend jaar vastgesteld. Financieel staat Krimpen er best goed voor. Veel dingen gaan gelukkig goed in onze gemeente en daar mogen we dankbaar voor zijn. In onze bijdrage hebben we wel onze zorgen geuit over de kosten voor het sociaal domein (o.a. jeugdhulp, WMO, arbeidsparticipatie). De budgetten van het Rijk nemen de komende jaren flink af. De bedoeling is dat de kosten voor het sociaal domein ook minder worden, maar dat lijkt nog niet goed te lukken. Ook de kosten voor bijstand nemen toe in Krimpen. Ontwikkelingen die we zorgvuldig in de gaten moeten houden.

Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we ook aandacht gevraagd voor de huisvesting van de basisscholen en in het bijzonder het Mozaïek. De gemeente is namelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen en bij ons waren er toch wel zorgen over het Mozaïek die duidelijk uit haar jasje groeit. De wethouder heeft beloofd serieus te kijken naar verschillende opties voor de toekomst.

« Terug