Windmolens in de stormpolder

Windmolensvrijdag 22 december 2017 19:49

Om in 2020 te voldoen aan de doelstellingen m.b.t. windenergie heeft de provincie eerder dit jaar de Stormpolder aangewezen als mogelijke locatie voor het plaatsen van windmolens. De mogelijkheid voor het plaatsen van windmolens wordt dus door de provincie bepaald. Op 14 december heeft de gemeenteraad in een ‘beleidskader’ vastgelegd waar windmolens aan moeten voldoen. De gemeente beslist alleen over de voorwaarden waar een initiatiefnemer aan moet voldoen om windmolens te mogen plaatsen. Een voorwaarde die de ChristenUnie erg belangrijk vindt is dat er ruimte is voor participatie, zodat de inwoners van Krimpen kunnen meeprofiteren van de duurzame energie die door de windmolens opgewekt wordt. Een andere belangrijke voorwaarde is dat gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare techniek, waardoor eventuele hinder door geluid of slagschaduw zo veel mogelijk beperkt wordt.

De ChristenUnie wil dat Krimpen aan den IJssel voor 2050 energieneutraal is. Het realiseren van windenergie is essentieel om deze doelstelling te kunnen bereiken. We hebben als fractie dus in kunnen stemmen met het beleidskader. Deze ontwikkelingen brengen ons een stap dichter bij een duurzame, energieneutrale toekomst.

« Terug