Voor een inclusieve samenleving. Tegen het Regenboog Stemakkoord

1383be16-bb6d-447a-b7b4-6640357657cf_thumb840donderdag 15 maart 2018 21:48

Afgelopen week kregen wij als ChristenUnie het verzoek om een Regenboog stembusakkoord te tekenen. Wij hebben besloten dit echter niet te doen. 
Als ChristenUnie staan we voor een inclusieve samenleving waarin iedereen, dus ook de LHBTI gemeenschap meetelt. Wij willen een samenleving waarin we niet in vakjes en hokjes denken. Ons staat een samenleving voor ogen waarin iedereen volledig en volwaardig mee kan doen.  Alle discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verwerpen we.

We begrijpen de wens om het akkoord te ondertekenen, maar in onze ogen is het ‘regenboog stembusakkoord’ te symbolisch en te dwingend. Er staan zaken in die verdere doordenking en uitwerking vragen om effectief te zijn.

De problematiek die de LHBTI groep kan ervaren is ernstig. Pesten, verbaal geweld, uitsluiting enz. Wij erkennen het maatschappelijk probleem dat deze doelgroep ervaart en willen actief bijdragen aan bewustwording en verbetering van positie in de maatschappij. Wij willen de komende periode dan ook in gesprek zijn met de LHBTI-gemeenschap over de hele breedte. Want een goed begrip voor elkaar, maakt dat er ook respect is voor elkaar. Daarnaast willen we het ook  breder trekken en kijken naar andere groepen in de samenleving die discriminatie ervaren, buiten gesloten worden en met geweld worden geconfronteerd.

Wij ondertekenen dus niet het akkoord maar de ChristenUnie zal zich actief blijven inzetten voor acceptatie van ieder mens en dus ook voor de LHBTI gemeenschap.

« Terug