Coalitieakkoord 'Evenwichtig door de crisis' 2020-2022

Reinier Cornet en Rines de Graaff met coalitieakkoordzaterdag 27 juni 2020 11:34

Vrijdag 26 juni 2020 is het nieuwe coalitieakkoord ‘Evenwichtig door de crisis’ gepresenteerd. Dit akkoord is tot stand gekomen na onderhandelingen tussen onze ChristenUnie-fractie en CDA, SGP, VVD, PvdA en Krimpens Belang.

Er zijn evenwichtige afspraken gemaakt over diverse beleidsterreinen en er wordt op slagvaardige wijze vormgegeven aan de uitdagingen waar we als gemeente voor staan, zoals de reconstructie van de Grote Kruising, het aanpakken van de Algera-corridor en het tegengaan van de tekorten in het sociale domein (WMO, Jeugd, Participatie). We danken de onderhandelaars van CDA SGP, VVD, PvdA en Krimpens Belang voor het onderlinge vertrouwen.

De ChristenUnie is tevreden met de manier waarop de onderhandelingen zijn verlopen. Met respect voor elkaar en constructief. We willen diezelfde constructieve houding de komende 2 jaar richting de hele gemeenteraad uitstralen, en samenwerken met alle andere partijen in de raad.

Als ChristenUnie maken we volwaardig onderdeel uit van deze coalitie, zonder dat we zelf een wethouder leveren. Dit is een bewuste keuze geweest waarbij we het belang van de gemeente vooropstellen. Onze inzet tijdens deze onderhandelingen is immers altijd geweest om het beste te doen voor onze gemeente. We hebben het volste vertrouwen in deze ervaren en enthousiaste wethoudersploeg.

Met praktische politiek vanuit geloof, hoop en liefde, willen we de grote uitdagingen waar Krimpen voor staat in vertrouwen aangaan. Stimuleren dat de overheid en burgers samen gaan bouwen aan een samenleving die is gebaseerd op respect voor de medemens. De ChristenUnie Krimpen aan den IJssel ziet deze onderwerpen duidelijk terug in het nieuwe coalitieakkoord en kijkt er naar uit de gezamenlijke uitdagingen aan te gaan. We willen het nieuwe college veel wijsheid en succes toewensen bij het besturen van onze gemeente.

U kunt het coalitieakkoord lezen door hier te klikken.

(Foto: Cobus Boele)

« Terug

Reacties op 'Coalitieakkoord 'Evenwichtig door de crisis' 2020-2022'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.