Woonvisie

Staaldraad bouw.jpgvrijdag 15 januari 2021 13:32

In de Besluitvoorbereidende raadscommissie van 14 januari 2021 werd het concept van de 'Woonvisie 2020-2030' van Krimpen aan den IJssel besproken. Lees hieronder de bijdrage van ons raadslid, Reinier Cornet.

Voorzitter,

De ChristenUnie is blij met deze nieuwe woonvisie. Bij de behandeling van de Kadernota in 2018 diende onze fractie een motie in om de woonvisie uit 2009, die behoorlijk was verouderd, te evalueren. Dit heeft nu eindelijk geleid tot een heel nieuwe visie, waarmee we voorlopig weer vooruit kunnen.

Allereerst willen we een compliment geven aan college en ambtelijke organisatie voor de wijze waarop de Woonvisie tot stand is gekomen. En daarbij willen we zeker Kirsten Jaarsma ook noemen, die als wethouder een groot deel van dit proces heeft getrokken. Er is een uitvoerige analyse gemaakt, inwoners zijn door middel van enquêtes betrokken, en ook de raad heeft door meerdere BOT-sessies input kunnen leveren.

De ChristenUnie kan zich helemaal vinden in de lijn om zoveel mogelijk levensloopbestendig te bouwen, en daarmee in te zetten op doorstroming. Op die manier komen er ook woningen voor starters en jonge gezinnen vrij. Twee vliegen in één klap dus. Toch vragen we ons of het niet mogelijk is om nog specifieker te kijken naar bouwen voor starters. Tiny Houses zijn hier al vaak genoemd als voorbeeld, wat de ChristenUnie betreft mag daar echt serieus naar gekeken worden. We horen graag de mening van de portefeuillehouder op dit punt.

We vragen ons wel af hoe we ervoor gaan zorgen dat deze visie actueel en relevant blijft. Wat de ChristenUnie betreft wordt het geen stuk papier dat ergens in een la verdwijnt,
maar wordt deze visie periodiek geëvalueerd en bijgesteld, bijvoorbeeld elke 5 jaar. Wij horen graag hoe de portefeuillehouder en andere partijen hierover denken.

We willen ook nog een paar kritische kanttekeningen plaatsen.

Ten eerste moet het college er echt geen gewoonte van maken om de Adviesraad Sociaal Domein en het Seniorenplatform 10 dagen de tijd te geven om te reageren op beleidsstukken. Wij hechten veel waarde aan het advies van deze partijen, en die moeten dat natuurlijk wel goed kunnen doen. We vragen het college om in de toekomst hier zorgvuldiger mee om te gaan.

Als laatste delen wij wel de kritiek van de Adviesraad Sociaal Domein, dat het uitvoeringsprogramma wel concreter gemaakt mag worden. Heel veel zaken worden volgens het college ‘continu’ gemonitord, maar wij vinden dat dit wel iets meer SMART- gemaakt mag worden. Is het college voornemens om het uitvoeringsprogramma nog verder uit te werken, en dit met de raad te delen.

Tot slot, deze Woonvisie is mooi, maar in een visie kun je niet wonen. Het is dus zaak om hard aan de slag te gaan, en om de handen uit de mouwen te steken. Wij verwachten dat dit wel aan onze portefeuillehouder is toevertrouwd.

« Terug

Reacties op 'Woonvisie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.