Coalitie wil eind aan polarisatie

Raadhuis-Krimpen-aan-den-IJssel-2015.jpgvrijdag 26 maart 2021 07:00

Krimpen aan den IJssel - De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, Krimpens Belang, PvdA, SGP en de VVD slaan de handen ineen: ze willen zich inzetten om een klimaat te creëren waarin er begrip is voor elkaars opvattingen en men respectvol met elkaar omgaat juist wanneer opvattingen botsen. Om dit te bereiken willen de partijen die samen optrekken inwoners samenbrengen om met elkaar in dialoog te gaan.

Het thema ‘Seksuele diversiteit in een inclusieve gemeenschap’ staat hierbij centraal. De dialoog over dit onderwerp willen de partijen voortzetten. De raad verzoekt de eerder ingestelde werkgroep ‘Dialoogdag seksuele diversiteit’ om deze dialoog, met ondersteuning van het college, verder vorm te geven. De optrekkende partijen beseffen dat dit proces niet over één nacht ijs gaat, maar spreken het verlangen uit dat iedereen bereid is de dialoog aan te gaan en elkaar met respect te blijven behandelen.

De coalitiepartijen begrijpen de emoties maar betreuren de polarisatie waartoe die heeft geleid. CDA, ChristenUnie, VVD, PvdA, SGP en Krimpens Belang willen na alle onrust van de afgelopen tijd vooral de blik op de toekomst richten en dienen om deze reden een motie in.

Voorzetten dialoog

De partijen benadrukken in deze motie dat de gemeente Krimpen aan den IJssel zich inzet voor een inclusieve samenleving waarin gelijkheid, verdraagzaamheid en diversiteit hoog in het vaandel staan. Daarbij is het van groot belang dat ook de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel voortdurend uitstraalt dat iedereen – dus ongeacht iemands leeftijd, religie, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, inkomen, politieke voorkeur, visie op de samenleving, gender, talenten of beperkingen - gelijkwaardig is, zichzelf moet kunnen zijn en zich in Krimpen sociaal geaccepteerd en veilig moet  voelen.

Iedereen is uniek, samen zijn we gelijkwaardig

Gerrit Jan Miedema (CDA) stelt: “Krimpen aan den IJssel moet een plek zijn waar mensen zich thuis voelen. Belangrijk daarbij is dat de verschillende groepen in het dorp met elkaar een samenleving vormen, in plaats van dat ze langs elkaar heen gaan leven”. Reinier Cornet (ChristenUnie) vult aan: “In onze gemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Diversiteit in de samenleving betekent dat je over verschillen met elkaar het gesprek aangaat, naar elkaar luistert en elkaars standpunten respecteert. Het respecteren van elkaar, juist wanneer opvattingen botsen, is belangrijk in een diverse samenleving waarin iedere inwoner zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd voelen. Saskia Bijl (Krimpens Belang) vindt dat iedereen zichzelf mag zijn en wil dit vooral bereiken door te verbinden i.p.v. te polariseren.: In de grondbeginselen van onze partij staan al deze waardes vertegenwoordigd. Niemand hoeft te twijfelen aan de inzet van de PvdA op dit gebied vindt Cornel van Geelen (PvdA). Arrèn van Tienhoven (SGP): “We zien het als onze Christelijke taak om naast elkaar te staan, respect voor elkaar te hebben en het goede voor elkaar te zoeken." Sharon Tollenaar (VVD) stelt: Wij komen op voor iedereen dus ook voor de LHBTIQ+ gemeenschap, maar dat mag nooit ten koste gaan van de integriteit en betrouwbaarheid van onze gemeenteraad.

« Terug

Reacties op 'Coalitie wil eind aan polarisatie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.