Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief Fractie - Februari 2019

Afscheid Jeannette Bregman & beëdiging Reinier Cornet

Donderdagavond 31 januari hebben we tijdens de raadsvergadering afscheid genomen van Jeannette Bregman. Wij willen haar als fractie bedanken voor haar inzet, en we wensen haar van harte Gods zegen toe. Reinier Cornet is tijdens dezelfde vergadering beëdigd als nieuw raadslid. We hopen het ChristenUnie-geluid in de raad te kunnen blijven vertolken.

 

 

Motie dialoog seksuele diversiteit

Tijdens de raadsvergadering is door verschillende partijen een motie ingediend om, naar aanleiding van de discussie rondom de Nashville-verklaring, een dialoog binnen Krimpen te starten rondom het thema 'seksuele diversiteit', met als doel om wederzijds begrip te creëren voor de verschillende standpunten rondom dit (gevoelige) onderwerp . Wij hebben als fractie besloten deze motie te steunen. De ChristenUnie staat voor artikel 1 van de grondwet, waarin staat dat discriminatie op grond van geslacht, ras of geaardheid verboden is. Tegelijkertijd vinden we ook dat iedereen het recht heeft een eigen mening te hebben en te uiten, ook wat dit onderwerp betreft. Wij denken dat het goed is om op een respectvolle wijze over deze thema's het gesprek aan te gaan in Krimpen. De motie is unaniem aangenomen. We zullen u uiteraard op de hoogte houden over een eventueel vervolg. 

Kindergemeenteraad

In 2016 zijn we begonnen met de kindergemeenteraad. Deze bestaat uit 20 leerlingen van de 10 basisscholen in Krimpen aan den IJssel. De kindergemeenteraad is wat ons betreft een leuke toevoeging aan onze lokale democratie. Kinderen leren er heel veel van en geven zo nu en dan nuttige adviezen aan de (volwassen) raad. Tijdens de raadsvergadering hebben we besloten om door te gaan met de kindergemeenteraad. Hier zijn we als ChristenUnie erg blij mee! Op dit moment is er nog geen mogelijkheid voor kinderen die wel in Krimpen wonen, maar niet in Krimpen op een basisschool zitten, om mee te doen met de kindergemeenteraad. We proberen hier samen met de kindergemeenteraad een oplossing voor te vinden. 

 

Freerunpark

We krijgen een freerunpark in Krimpen aan den IJssel. Dit is een speelplaats waar kinderen vrij kunnen rennen en stunten. Hoe het park er precies uit komt te zien en waar het komt is nog niet bepaald. Dit hangt af van de input van Krimpense bewoners. 

Tot slot

We zijn als fractie altijd op zoek naar mensen die iets willen betekenen. Heeft u specifieke interesse of kennis over een bepaald onderwerp (jeugd, financiën, onderwijs, verkeer en vervoer, etc.), en wilt u dat met ons delen? Wees welkom! Als u een keer een fractievergadering wil bijwonen is dat natuurlijk mogelijk. U kunt contact opnemen via dit mailadres: reiniercornet@krimpenaandenijssel.nl. Bellen is ook altijd mogelijk: 06-12116050.

 

 

Met vriendelijke groet,

Reinier Cornet & Rob van Bennekom

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts