Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief september 2021

Vooraankondiging algemene ledenvergadering

Op 10 november 2021 staat de algemene ledenvergadering gepland. In deze vergadering zullen we terugblikken op het afgelopen politieke jaar en zullen we stemmen over de concept kandidatenlijst en het concept verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

De avond zal starten om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur) en zal, wanneer de omstandigheden het toelaten, gehouden worden in de Johannes Calvijnschool, Buys Ballotsingel 45, Krimpen aan den IJssel.

De stukken voor de vergadering worden 2 weken voor de vergadering verzonden naar de leden.

Alle leden worden van harte uitgenodigd!

 

Vacatures

Het bestuur van de ChristenUnie Krimpen aan den IJssel is op zoek naar enthousiaste bestuursleden. Wilt u iets toevoegen op lokaal gebied en draagt u de ChristenUnie een warm hart toe? Mail naar bestuur@krimpenaandenijssel.christenunie.nl voor meer informatie.

Vanuit het bestuur

Ruud Nobel, fractieondersteuner van de ChristenUnie Krimpen aan den IJssel, heeft zich bereid verklaard om tijdelijk de functie van bestuurssecretaris op zich te nemen. In verkiezingstijd heeft de secretaris enkele procedurele taken die belangrijk zijn om aan de verkiezingen mee te kunnen doen. Om scheiding tussen fractie en bestuur te waarborgen zal hij tijdelijk uit de fractie stappen. Het aanstellen van een bestuursfunctie is een officiële aangelegenheid die de leden aangaat. Omdat de eerstvolgende algemene ledenvergadering nog even op zich laat wachten en de tijd dringt wil het bestuur Ruud Nobel nu al voordragen voor deze functie. Wanneer u het niet eens bent met deze aanstelling kunt u binnen 14 dagen reageren via bestuur@krimpenaandenijssel.christenunie.nl.

Inclusieve wandeling

Op vrijdagavond 24 september hebben Rines en Reinier meegedaan aan de inclusieve wandeling, die vanuit KrimpenWijzer werd georganiseerd. Tijdens deze wandeling hebben we geleerd over onder andere omgang met autisme, een fysieke of visuele beperking. Ook het SeniorenPlatform was van de partij. We zijn in een rolstoel over straat gegaan, hebben geblinddoekt door het Gezondheidscentrum gelopen, en een hele boeiende presentatie over autisme gekregen. Het was een ontzettend leerzame avond!

 

Grote Kruising

De werkzaamheden aan de Grote Kruising verlopen vooralsnog erg voorspoedig. Zo voorspoedig zelfs, dat de werkzaamheden enkele maanden eerder klaar zijn dan gepland! Hier zijn we uiteraard erg blij mee. Ook de doorstroming is erg positief. Wel is raadsbreed een motie aangenomen om buslijn 98 weer in ere te herstellen. In verband met de werkzaamheden rijdt deze alleen nog maar rondjes in Krimpen, maar we zouden graag zien dat 98 gewoon weer naar Capelsebrug rijdt, zoals we gewend zijn.

Deelscooters

Ongetwijfeld is het u ook opgevallen: groene scooters die sinds kort overal in Krimpen staan. We zijn blij dat er wordt gezocht naar duurzame alternatieven voor de auto. Echter, we zien ook dat er een rommelig straatbeeld ontstaat, en dat de scooters midden op de stoep worden neergezet. Mensen met een rolstoel kunnen er vaak niet langs. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Hierover hebben wij vragen gesteld aan het college. Meer weten? Klik hier.

Meedenken over de Werf

De gemeente is op zoek naar enthousiaste deelnemers die mee willen denken over de inrichting van het openbare gebied van de Werf van Duijvendijk. Heeft u interesse om in het vervolg mee te denken over de uitwerking? Dan nodigt de gemeente u nogmaals van harte uit. Stuur daarvoor een email naar ontwikkelvisie@akroconsult.nl met als onderwerp ‘Werkgroep Openbare Ruimte’ om aan te geven dat u interesse heeft. Over een aantal weken wordt er een selectie gemaakt uit de geïnteresseerden om deel te nemen aan de werkgroep.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe gemeentelijke onderscheidingen

U bent wellicht bekend met de Krimpense Pluim en de Roemer. Dit zijn onderscheidingen voor Krimpenaren die op wat voor manier dan ook voor de gemeenschap inzetten. Beide onderscheidingen worden nu samengevoegd tot één waarderingsteken: De Krimpense Maan! Jongeren en kinderen kunnen in aanmerking komen voor het Krimpense Maantje. Kent u iemand die zich al langere tijd inzet voor de samenleving, en die wat u betreft een onderscheiding verdient? Neem dan contact op met de gemeente: judithgeneugelijk@krimpenaandenijssel.nl 

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts