Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief november 2020

Week van de Afvalvermindering

Van 21 tot en met 29 november 2020 is het de Week van de Afvalvermindering. In deze week staat het verminderen van afval centraal. Het gebruiken van een duurzame tas, het tegengaan van voedselverspilling en het verminderen van plastic verpakkingsmaterialen zijn ambities die in deze week naar voren komen. Daarnaast komt veel van dit afval terecht in parken, bermen en parkeerplaatsen met ernstige gevolgen voor mens, natuur en dier. De ChristenUnie Krimpen aan den IJssel vindt rentmeesterschap van onze aarde belangrijk en heeft ‘Sociaal en groen’ tot één van haar speerpunten gemaakt voor dit politieke jaar. De ChristenUnie Krimpen aan den IJssel wil daarom een statement maken en gezamenlijk een opruimactie organiseren met als doel de afvalberg te verkleinen, zwerfafval tegen te gaan en bewustwording te creëren bij de inwoners van Krimpen aan den IJssel.

Bij deze actie hebben wij uw hulp hard nodig. Als bestuur en fractie willen we samen met u laten zien wat de ChristenUnie belangrijk vindt: een leefbare omgeving met hart voor de schepping. Doet u mee? We zien uit naar uw komst!

Datum / tijd:        zaterdag 28 november 2020, 10:00 – 12:00 uur

Startlocatie:         bibliotheek Krimpen aan den IJssel

Aanmelden:          mail uw aanmelding naar ruud.nobel@gmail.com

Meenemen:          handschoenen, eventueel prikstok / afvalknijper

Bij alle activiteiten zullen de op dat moment geldende coronaregels in acht worden genomen.

Ruud Nobel, fractiemedewerker

 

Algemene ledenvergadering 2021

UITNODIGING VOOR DE VOORJAARSVERGADERING,

te houden op D.V. MAANDAG 18 januari 2021 in de Johannes Calvijnschool, Buys Ballotsingel 45 te Krimpen aan den IJssel,  als vervanging van de geannuleerde najaarsvergadering 2020 (indien de omstandigheden zodanig zijn, kan de vergadering ook digitaal plaatsvinden of doormiddel van livestreaming).

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Ingekomen- en uitgaande stukken
 3. Notulen van de vorige ledenvergadering
 4. Voorbereidingen landelijke verkiezingen 2021
 5. Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen 2022
  1. Instellen van een selectiecommissie
  2. Instellen van een programmacommissie
  3. Gesprek over de samenwerking met andere partijen
  4. Benoeming van een vertrouwenspersoon
 6. Uit het bestuur
 7. Uit de fractie en plaatselijke politiek
 8. Uit de landelijke- en provinciale politiek
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

De vergaderstukken zullen u later worden toegestuurd.

Martin Padmos, secretaris bestuur

Begroting 2021

Op 5 november heeft de gemeenteraad de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 goedgekeurd. Het is het college gelukt om een meerjarig sluitende begroting te presenteren. Dat is een mooie prestatie, aangezien het voor de zomer nog leek dat we fors moesten snijden in onze voorzieningen (zwembad, kinderboerderij, etc.) om meerjarig gezond te blijven. Dat gevaar is gelukkig voorlopig afgewend, mede dankzij een fors hogere bijdrage vanuit het Rijk. In de begroting zijn een aantal waardevolle investeringen opgenomen, waaronder investeringen in duurzaamheid en een geleidelijke uitbreiding van het aantal BOA’s. Daar staat wel tegenover dat de kostendekking van de afvalstoffen- en rioolheffing wordt verhoogd. Gelukkig stijgt de OZB niet meer dan trendmatig (1,5%). Met deze link kunt u in één oogopslag zien waar het geld aan uitgegeven wordt.

Reinier Cornet, fractievoorzitter

 

Nieuw bestuurslid

Jaren geleden ben ik lid geworden van de ChristenUnie door een kennis die toen in de gemeenteraad van Tholen zat.  Wat mij aanspreekt in de ChristenUnie is dat zij de verbinding zoekt tussen mensen en standpunten. Dit in tegenstelling tot polarisatie, het uitvergroten en op de spits drijven van verschillende standpunten. Polarisatie drijft mensen uit elkaar en levert uiteindelijk niets op.

Als mensen tot bepaalde daden of gedrag komen, worden zij in de meeste gevallen hierdoor aangezet door een inspiratiebron. Voor de ChristenUnie is de Bijbel de inspiratiebron voor hun beleid, bijvoorbeeld in Jeremia 29:7 staat: “Zoek de vrede voor de stad”. Krimpen aan den IJssel is natuurlijk geen stad, maar het gaat om de intentie van deze opdracht.

Zo  hoop ik door mijn deelname aan het bestuur van de plaatselijke Christenunie een kleine bijdrage te leveren aan het welzijn van de bewoners van Krimpen aan den IJssel.

Peter Quist, penningmeester bestuur

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts