Bestuur


Het bestuur van de ChristenUnie Krimpen aan den IJssel bestaat op dit moment uit:

Roland Amoureus    voorzitter 0180-466215

  

roland.amoureus@gmail.com

Martin Padmos secretaris 0180-511278

martinpadmos@gmail.com

Corina de Rooij penningmeester 0180-510598

corinaderooij@gmail.com

Rines de Graaff 0180 517988

graaff1961@gmail.com


e-mail-adres van het bestuur
bestuur@krimpenaandenijssel.christenunie.nl