Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Krachtig Krimpen

Onderstaane is een samenvatting van het Verkiezingsprogramma Krachtig Krimpen van de ChristenUnie. Het volledige verkiezingsprogramma 2014-2018 is hier te vinden.

Krachtig Krimpen

De ChristenUnie kiest voor een Krachtig Krimpen. Veranderingen in de samenleving vragen om een andere houding van gemeente en inwoners.
Gemeente en inwoners moeten elkaar versterken. Vanuit de eigen rol die de gemeente en de inwoners hebben willen we Krimpen krachtig maken en houden!

Onze basis daarbij is het Woord van God, dat ons elke dag weer inspireert God en onze naasten lief te hebben.

Onze speerpunten:

1. Een gezonde samenleving

 • We zorgen voor elkaar, de gemeente organiseert de zaken die we niet zelf kunnen en is het vangnet voor de mensen die buiten de boot dreigen te vallen. Ook bij mensen die zorg nodig hebben houden we oog voor wat ze wél bij kunnen dragen.
 • Het uitgangspunt bij (jeugd)zorg is: één aanspreekpunt, één loket.
 • Bij aanbestedingen in de zorg is er aandacht voor de gevolgen voor cliënten én werknemers
 • Aandacht en waardering voor mantelzorgers is en blijft enorm belangrijk
 • Identiteitsgebonden zorg moet voor iedereen mogelijk blijven.

2. Duurzaam werken, wonen en leven

 • We willen de fiets en het OV stimuleren, want dat houdt Krimpen bereikbaar én is duurzaam en gezond.
 • Voor het autoverkeer moet vergaand samengewerkt worden op de algeracorridor. Alleen zo is dit regionale knelpunt aan te pakken.
 • Groenonderhoud willen we meer met buurten organiseren.
 • Duurzaamheid is van levensbelang en Krimpen moet meer initiatieven ontwikkelen om gescheiden afvalinzameling te stimuleren en grondstoffen te recyclen

3. Een betrouwbare overheid

 • Bij een participatiemaatschappij hoort een ‘participatie-overheid’. Steun de initiatieven vanuit de samenleving in buurten, (sport)verenigingen etc.
 • Nieuwe taken voor de gemeente vragen om versterken van de samenwerking met andere gemeenten.
 • Maak per buurt samen met politie en gemeente een plan voor aanpak vandalisme en overlast