Vacature

Het bestuur van de ChristenUnie Krimpen aan den IJssel zoekt KANDIDATEN

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 is het bestuur van de ChristenUnie Krimpen aan den IJssel op zoek naar geschikte kandidaten voor op de lijst van de ChristenUnie.

Profiel
De ideale kandidaat is een overtuigd christen in denken en doen. Een vertegenwoordiger van de ChristenUnie staat voor zijn of haar overtuiging en persoonlijk geloof en weet deze overtuiging te vertalen naar politiek handelen. De kandidaten die wij zoeken, wonen in Krimpen aan den IJssel en kennen Krimpen aan den IJssel goed; ze zijn in staat snel thuis te worden in de lokale politiek. Ze zijn verbinders, zijn in staat de grote lijn te zien en hebben een duidelijke visie voor ons dorp, gebouwd op een persoonlijke overtuiging. Ze herkennen zich in het gedachtegoed van de ChristenUnie en zijn lid van de ChristenUnie of bereid dat te worden.

Taken

  • Het neerzetten van een consistente en constructieve politieke lijn in debatten, in politieke besluiten en in het gesprek met Krimpenaren
  • Het zich samen met de fractie bezinnen op de vertaling van de christelijke levensovertuiging naar de politiek en dit omzetten in proactief handelen in het maatschappelijke en politieke debat
  • Het te woord staan van pers, het spreken op bijeenkomsten en het generen van aandacht voor de boodschap van de lokale fractie
  • Het uitvoeren van het politieke vakwerk bestaande uit het schrijven van moties, optreden in raadsvergaderingen, vergaderen met (en voorzitten van) raadscommissies
  • Het voortdurend in contact staan en ondernemen van actie met lokale verenigingen, stichtingen, kerken en organisaties

 Competenties

  • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht
  • Onderhandelen
  • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
  • Onafhankelijkheid en standvastigheid
  • Netwerken en samenwerken

Vergoeding en tijdsbesteding

De fractievoorzitter van de ChristenUnie-fractie is lid van de Krimpense gemeenteraad. Het burgerraadslid vertegenwoordigt de ChristenUnie in verschillende raadscommissies. Als raadslid ontvang je een vaste maandelijkse vergoeding  conform de gemeentelijke regelingen. Als burgerraadslid ontvang je een vergoeding per vergadering.

Afhankelijk van de uiteindelijke rol als raadslid, burgerraadslid of fractielid moet je rekenen op een stevige tijdsinvestering. Voor een raadslid is dit gemiddeld ongeveer 10 uur per week.

Proces
Het bestuur van ChristenUnie Krimpen aan den IJssel heeft vanuit de leden een  selectiecommissie benoemd, bestaande uit Ard Kamsteeg en Roland Amoureus en Martin Padmos, die het gesprek met kandidaten zal aangaan. Voor de sollicitanten is een vertrouwenspersoon beschikbaar. De selectiecommissie adviseert het bestuur over de volgorde van plaatsing op de lijst voor de verkiezingen. Uiteindelijk besluit de algemene ledenvergadering van ChristenUnie Krimpen over de kandidatenlijst. Het verkiezingsprogramma wordt parallel aan deze selectieprocedure opgesteld.

Reageren?
Herken je jezelf in dit profiel? En ben je enthousiast over het werk als (burger)raadslid? Reageer dan uiterlijk maandag 19 april door je motivatie met CV en referenties te sturen naar secretaris@krimpenaandenijssel.christenunie.nl. Leden van de selectiecommissie zullen contact met de sollicitanten opnemen.