Nieuws

Benoeming nieuwe vaste burgemeester uitgesteld

  • De aanstelling van een nieuwe vaste burgemeester is voorlopig uitgesteld. De oorzaak hiervoor zijn spanningen in de gemeenteraad die zijn ontstaan nadat de partijen Stem van Krimpen, Krimpens Belang en de PvdA tijdens de Algemene Beschouwingen uit de raadszaal liepen en sindsdien niet meer aanwezig zijn bij vergaderingen. De vertrouwenscommissie, onder voorzitterschap van onze fractievoorzitter, heeft unaniem besloten dat het nu niet het juiste moment is om de werving van een nieuwe burgemeester te starten. Dit betekent dan ook dat waarnemend burgemeester Jan Luteijn langer aan onze gemeente verbonden zal zijn. Er wordt een traject gestart om de verhoudingen weer te normaliseren. Hiervoor is Dirk van der Borg, voormalig burgemeester in o.a. Molenwaard en Sliedrecht, ingeschakeld als ‘mediator’. Als ChristenUnie-fractie betreuren wij deze gang van zaken. Krimpen aan den IJssel verdient een goed functionerende gemeenteraad en deze spanningen staan dat in de weg. U kunt van ons een constructieve en open houding verwachten, alsmede een positief-kritische bijdrage in de raad.

Meer geld voor armoedebestrijding

Armoedebestrijding

Afgelopen raadsvergadering heeft de gemeenteraad ingestemd met extra maatregelen om armoede in Krimpen tegen te gaan. Op verzoek van o.a. onze fractie is de doelgroep voor het Voorzieningenfonds uitgebreid, zodat meer inwoners met een krappe beurs mee kunnen doen met sportieve, culturele of sociale activiteiten. Ook heeft de kindergemeenteraad een nieuwe naam voor het fonds bedacht: het Iedereen Doet Mee Fonds. Voor meer informatie over dit fonds, klik op deze link.

Wij zijn blij met deze aanvullende maatregelen, die nog bovenop de €2 miljard komen die door het Rijk met Prinsjesdag beschikbaar zijn gesteld. Tijdens de raadsvergadering vroeg onze fractievoorzitter Reinier Cornet aandacht voor goede communicatie zodat regelingen beter vindbaar zijn. Met name de gemeentelijke website is hoognodig aan verbetering toe. Daarnaast hebben wij ook aandacht gevraagd voor het eenvoudiger maken van formulieren, zodat regelingen makkelijker aangevraagd kunnen worden. Wethouder Jaarsma zegde toe hiermee aan de slag te gaan.