Robin Ponne

Mijn naam is Robin Ponne, 29 jaar en al mijn hele leven woonachtig in Krimpen aan den IJssel.

Sinds half 2019 ben ik betrokken bij de fractie van de ChristenUnie. Ik vind het belangrijk om een bijdrage te kunnen leveren voor de huidige en toekomstige samenleving in Krimpen aan den IJssel. Beslissingen in de lokale politiek hebben direct invloed op je eigen leefomgeving, in deze leefomgeving vind ik het belangrijk dat het Christelijke geluid van de ChristenUnie verteld wordt.

Constructief bijdragen aan belangrijke thema’s in de gemeente waaronder de energietransitie, sociaal domein en hoe we met elkaar een fijne leefomgeving houden. Ik laat graag het unieke ChristenUnie geluid horen en sta altijd open voor tips en informatie.