Martin Padmos

Al enige jaren ben ik secretaris van het bestuur van de plaatselijke afdeling van de ChristenUnie Krimpen aan den IJssel. 
Inmiddels het langstzittende bestuurslid van het bestuur. Ik ben in het dagelijks leven buurtpastor in Wijkgebouw De Bron in de wijken Kralingen-Crooswijk. Heel vroeger was ik bedrijvenadviseur bij de Rabobank en later werd ik algemeen directeur/bestuurder van verschillende basisscholen. Het christelijk bloed bleef echter door mijn aderen stromen en in 2010 studeerde ik af op de Christelijke Hogeschool Ede als pastoraal werker.
Mijn visie in al mijn verschillende soorten werk en thuis en in de kerk was altijd het opkomen voor de zwakken en het ontwikkelen van de sterke kanten van mensen en organisaties zodat het hoofd boven water gehouden kon worden. En daar sta ik dan ook voor in de ChristenUnie. 

We proberen als bestuur de fractie te faciliteren en hen te laten groeien in het politieke vak, zodat zij ook weer op hun beurt onze Krimpenaren kunnen inspireren zich door te ontwikkelen, inclusief wel te verstaan. Dus iedereen mag meedoen en iedereen mag er zijn!