Martin Padmos

Martin Padmos, secretaris van de lokale afdeling Krimpen aan den IJssel
Ik vind het belangrijk dat het christelijke geluid in de politiek wordt gehoord. Daar waar mensen beschermd moeten worden, daar moeten we als bestuurders van Krimpen zijn. Bijvoorbeeld de zondagsrust: de kleine ondernemer moet worden beschermd tegen oneigenlijke concurrentie van de grote ondernemingen en werknemers moeten beschermd worden tegen een leven als moderne slaaf. In Krimpen aan den IJssel zijn we rijk gezegend met welvaart en welzijn en dan mogen de meest kwetsbare Krimpenaren  daarvan best een graantje meepikken. Ik ben in 1968 in het Bergwegziekenhuis in Rotterdam geboren en van jongsafaan opgegroeid in Krimpen. Via het onderwijs ben ik nu kerkelijk werker en heb een eigen adviesbureau (M. Padmos Advies en Dienstverlening) voor advies bij schulden, organisatieontwikkeling in kerk en school. Via mijn coachingsbureau coach ik ook een aantal mensen waaronder een beginnend geestelijk verzorger en geef leiding aan een opvoedingskring. Ik vind het belangrijk dat in Krimpen talenten en competenties worden ontwikkeld en het omzien naar elkaar wordt bevorderd en tegelijkertijd moeten we staan voor het beschermen van het kwetsbare in mens en natuur.