Zorg punt

Zorgen of vragen over de zorg? Laat het ons weten via het Meldpunt Zorg!

De ChristenUnie wil graag weten wat uw ervaringen zijn met de zorg zoals u die in krimpen ontvangt. Dat kan de reguliere gezondheidszorg zijn, de zorg vanuit de WMO of andere zorg. Vanaf 2015 is ook jeugdzorg en AWBZ verantwoordelijkheid van de gemeente.
Wij houden via uw meldingen graag vinger aan de pols hoe de uitvoering van de zorg in de onze gemeente in de praktijk uitpakt. Via deze site houden we u op de hoogte over wat we met uw meldingen hebben gedaan.

Het is belangrijk dat u klachten of vragen over de zorg ook bij de zorgleverancier, of de instantie die de zorg voor u regelt, meldt. Deze instanties hebben vaak ook een informatiepunt of klachtenprocedure. U vindt daarover informatie in de correspondentie die u van deze instantie.